Drie uitgangspunten

De strijd van minister Carola Schouten 
(Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen):