Drie uitgangspunten:

Over deze drie uitgangs-punten zijn politiek, werkgevers en werknemers het roerend eens!

Er is zeker nog wat te plussen en minnen in het parlement en ook deelnemers en gepensioneerden zullen hun vragen hebben.

Maar over drie uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel zijn politiek, werkgevers en werknemers het al heel lang eens. Wat zijn die drie kerngedachten?

Uitgangspunt

#1

Duidelijkheid over
opbouw pensioenpot

Het is belangrijk om goed zicht te hebben op hoe uw pensioen ervoor staat; daarover verschillen politiek en sociale partners niet van mening.

Daarom komt er een duidelijk ‘pensioenvermogen’ per persoon en zicht op de opbouw van die pensioenpot.

Zo komt er een eind aan de discussies over individuele en collectieve aanspraken. Fenomenen die veel onduidelijkheid opleveren.

Uitgangspunt

#2

Gaat de economie goed (of niet)?
Dat moet je sneller merken

Het oude stelsel vertoonde mankementen. Als pensioenfondsen goede rendementen maakten, kwam dat niet altijd (direct) tot uiting in verhoging van pensioenen.

Het systeem kende vertragende factoren en daar willen sociale partners en de politiek al heel lang van af. De vuistregel wordt: als het goed gaat op de beurs dan moet je dat vrij snel merken in het pensioen.

En vice versa: als het slecht gaat op de beurs wordt de kans dat er niet (volledig) geïndexeerd kan worden of het pensioen gekort moet worden ook groter. Het pensioen moet straks meer mee-ademen met de financiële markten.

Uitgangspunt

#3

Afschaffing 
doorsneesystematiek

De doorsneesystematiek betekent kort gezegd dat alle deelnemers evenveel (een even groot percentage van hun salaris) premie bijdragen aan het pensioenfonds en daar dezelfde pensioenopbouw voor terugkrijgen, ongeacht hun leeftijd.

Jongeren bouwen dus evenveel pensioen op als ouderen. Dat is niet logisch, omdat de premies die jongeren betalen veel langer kunnen renderen. Jongeren betalen dan dus eigenlijk mee aan het pensioen van ouderen.

Als werknemers hun hele leven bij hetzelfde pensioenfonds opbouwen, werkt de doorsneesystematiek goed, omdat de jongeren dan vanzelf een oudere deelnemer worden. Maar de arbeidsmarkt is veranderd. Switchen van baan is tegenwoordig normaal en veel mensen kiezen er ook voor om zzp’er te worden.

Daarmee is de doorsneesystematiek een recept voor ongelijkheid geworden. Daarom moet die worden afgeschaft – vinden politiek en sociale partners. In het nieuwe stelsel blijft de premie gelijk, ongeacht de leeftijd, maar komt de premie direct ten gunste van het persoonlijke pensioenvermogen van de betreffende deelnemer.