Uitvoerend bestuurder Pensioenfonds ING Peter van Meel vertelt hoe het Fonds met de stem van de individuele deelnemer omgaat:

‘Een nieuw pensioen:
uw stem wordt gehoord’

Dat nieuwe pensioenstelsel, wie beslist er nou feitelijk of Pensioenfonds ING erin meegaat? 

Hoe verloopt de besluitvorming en – belangrijk – hebben individuele deelnemers er een stem in? Peter van Meel, uitvoerend bestuurder bij Pensioenfonds ING, legt uit hoe het werkt én hoe Pensioenfonds ING met de stem van de individuele deelnemer omgaat. Spoiler alert: heel zorgvuldig, want elke stem telt.

We luisteren naar zorgen en wensen van deelnemers, we registreren ze, we nemen ze mee in onze overwegingen

Peter van Meel, uitvoerend bestuurder Pensioenfonds ING

“Hoe pakt dat nieuwe pensioen voor mij persoonlijk uit? Wat als ik arbeidsongeschikt raak? En wat als ik overlijd, hoe is het dan voor mijn partner geregeld?” Zomaar een greep uit de vele vragen die ik krijg tijdens bijeenkomsten met deelnemers. En oprecht: er is geen slechte of irrelevante vraag bij.

Ik vind het heel logisch dat elke deelnemer uit de grote informatiestroom en de vele discussies probeert af te leiden wat een nieuw pensioen straks concreet voor hem of haar betekent. En achter elke vraag staan talloze deelnemers die niet op deze bijeenkomst konden zijn of die hun vraag voor zich houden.

Zo proberen we bij Pensioenfonds ING om te gaan met de meningen van onze deelnemers: we luisteren naar zorgen en wensen, we registreren ze, we nemen ze mee in onze overwegingen. Of ik nu contact heb met de verenigingen van oud-medewerkers of met individuele deelnemers: mijn oren en ogen staan altijd open. De vragen die ik noemde, kreeg ik tijdens een ledendag over het nieuwe pensioenstelsel. Ik had in mijn presentatie in de ochtend gemeld dat ik tijdens de lunch graag vragen zou beantwoorden. Dat die vragen legio waren en dat het broodje er bijna bij inschoot: prima.

Ik zie de vragen als positief, als teken van betrokkenheid. Maar, zult u zeggen, hebben mijn vragen en suggesties zin? Helpen ze bij het bepalen van de koers en bij het eventuele overgaan naar het nieuwe stelsel? Mijn antwoord: uw mening telt zeker.

Maar hoe gaat het nu in z’n werk?
Stem van de deelnemer is voor ons belangrijk

Daar laat de stem van de deelnemer zich dus op formele wijze horen. Het is strikt genomen een adviesrecht, maar wij als Pensioenfonds ING hebben voorheen laten zien dat de stem van de deelnemer voor ons belangrijk is. Wij maken al decennialang afwegingen waarin wij het belang van deelnemers vooropstellen.

Ik vind het belangrijk dat u weet dat de discussies en consultaties al langer dan een jaar plaatsvinden, bijvoorbeeld in gesprekken met het VO. Daar vinden dus al heel lang zinnige gesprekken plaats over het pensioen van straks. Over inhoudelijke zaken, maar ook over de te volgen procedures, vaak in het belang van zorgvuldigheid. Die gesprekken houden ons scherp, dat is een continu proces.

Dat is de formele route, waartoe ook onze consultaties bij de verenigingen van oud-medewerkers behoren. Wij presenteren daar meermalen per jaar onze denkrichtingen – en luisteren scherp naar de visies aan de andere kant van de tafel.

Er is ook een ‘informele route’. Denk aan de gesprekken tijdens de ledendagen van deze verenigingen. Daar is het geen eenrichtingsverkeer met het bestuur als zender en mooie PowerPoint-presentaties. Tijdens die sessies – en zeker ook tijdens de lunch – hoor ik dingen en voel ik het gewicht van bepaalde zaken. Dat is essentiële input die ik meeneem. En die input blijf ik zoeken, tijdens de volledige procedure die hierna nog volgt. U als deelnemer staat centraal, want we hebben het wél over uw pensioen!

Noot van de redactie – hoe zit dat bij andere pensioenfondsen?

Op deze website hebben we zo zorgvuldig mogelijk proberen uit te leggen wat de eventuele invoering van het nieuwe pensioenstelsel in het algemeen betekent én specifiek voor deelnemers van Pensioenfonds ING. Ondanks dat het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer is er nog veel onduidelijk, daarom kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. 

Daarnaast hebben deelnemers ook pensioenaanspraken bij andere fondsen. Wat de specifieke gevolgen zijn van de eventuele invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor uw pensioenopbouw bij andere pensioenfondsen, kunt u bij hen checken.