Home

Rechters en werkgevers vrezen lawine van procedures bij pensioenhervorming

Rechters en werkgevers vrezen lawine van procedures bij pensioenhervorming

Begin november waarschuwde de Raad voor de rechtspraak door middel van een brief dat de voorgenomen hervorming van het pensioenstelsel tot een lawine aan procedures kan gaan leiden tegen werkgevers en pensioenfondsen. Veel media besteedden er aandacht aan, waaronder Het Financieele Dagblad.
Overhevelen van bestaande pensioenen naar nieuwe stelsel

Nu zowel de Eerste als Tweede Kamer ingestemd hebben met de wetgeving gaat het nieuwe pensioenstelsel op 1 juli 2023 in. Grote bron van onzekerheid — en dus ook van mogelijke bezwaarprocedures — is volgens het artikel het overhevelen van al bestaande pensioenaanspraken naar het nieuwe stelsel. We legden dit voor aan pensioenjurist Pensioenfonds ING Marc Kubben, die de brief van de raad, een orgaan dat onder andere opkomt voor de belangen van de rechtspraak in de politiek, serieus neemt en het artikel zeker niet als ‘fabel’ zou willen bestempelen. “Het gaat om grote financiële belangen van zo’n 9 miljoen werknemers, dus ik begrijp de zorgen van de Raad voor de rechtspraak.” De raad wijst erop dat iedereen die zich, al dan niet terecht, tekortgedaan voelt een geschil zou kunnen aanspannen. “Wel denk ik dat wij als Pensioenfonds ING met een andere situatie te maken hebben dan andere pensioenfondsen, omdat er bij ons geen premie meer wordt betaald en we er financieel goed voorstaan.”

 

Impact overgang zal per fonds verschillen

Kubben legt uit dat de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel voor het ene fonds meer impact zal hebben dan voor het andere. Toch zal de basis voor alle pensioenfondsen gelijk zijn: het informeren van de deelnemers over wat het nieuwe pensioenstelsel voor hen betekent zodat ze het besluit dat het Bestuur uiteindelijk neemt over het nieuwe pensioenstelsel beter begrijpen. “Uit berekeningen blijkt dat het nieuwe stelsel voor de deelnemers van Pensioenfonds ING kansen biedt op hogere uitkeringen, maar we moeten ook de nadelen van een eventuele overgang op het nieuwe stelsel goed onder de aandacht brengen.”

‘Werkgevers en vakbonden hebben de zwaarste stem’

“Maar zover is het nog niet. De wetgeving bepaalt dat ook gesloten fondsen als het onze over kunnen gaan naar het nieuwe stelsel. De werkgevers en de vakbonden hebben hierbij de zwaarste stem. Zij besluiten of ze Pensioenfonds ING zullen verzoeken om over te gaan naar het nieuwe stelsel.” Daarnaast is het zo dat gepensioneerden, voorafgaand aan een eventueel besluit van de sociale partners, een hoorrecht hebben bij de werkgever. De mening van de gepensioneerde wordt daar gehoord via de vereniging(en) van oud-medewerkers. “Zij zijn de belangenbehartigers voor hun gepensioneerde leden.”

Vervolgens beslist het Bestuur van het Fonds over het verzoek, waarbij het Bestuur let op evenwichtige belangenafweging. “Het Verantwoordingsorgaan – waarin gepensioneerden, gewezen deelnemers en deelnemers nog in dienst bij ING/NN zitting hebben – heeft hierbij nog een versterkt adviesrecht.”

 

Buffer om klappen op te vangen

“In het nieuwe pensioenstelsel wordt iets meer risico gelopen omdat er minder buffers zullen zijn, maar omdat wij veel extra vermogen hebben, wordt dat ook verdeeld over die individuele potjes. Mensen hebben dus een buffer om klappen op te vangen. Veel pensioenfondsen hadden, in tegenstelling tot Pensioenfonds ING, de afgelopen jaren moeite om te indexeren. Wij staan er goed voor; dat verandert niet als we overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel.”