Het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenfonds ING is positief over het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel. Hieronder de 4 belangrijkste redenen waarom:

Play Video

Het nieuwe pensioenstelsel in vogelvlucht

Veel partijen zijn erbij betrokken

Wat speelt er?

Wie spelen een rol bij de invoer van het nieuwe pensioenstelsel en welke partijen besluiten erover?

Drie uitgangspunten

Hierover zijn politiek, werkgevers en werknemers het roerend eens!

De strijd van minister Carola Schouten:

“Nieuw pensioenstelsel is persoonlijker en transparanter, maar blijft collectief en solidair”

Bekijk de webinars

uitgezonden op donderdag 2 maart 2023

Tijdlijn voor de uitrol

De invoer van het nieuwe pensioenstelsel neemt een aantal jaar in beslag.

Wat u ervan gaat merken

Verandert er iets?

Het huidige pensioenstelsel, dat al dateert van de jaren ’50, begint te knellen. In het nieuwe stelsel worden tal van aandachtspunten opgepakt en verbeterd.

De pensioenpodcast

In gesprek met oud-minister Wouter Koolmees

Visie van een pensioenjurist

Pensioenfonds ING bereidt zich op alle scenario’s voor

Expert view video

Feiten en fabels
in de media

Er is in de media veel aandacht voor de wijzigingen in het pensioen. Soms worden er waardevolle inzichten gepubliceerd, soms klinkklare nonsens. Een bloemlezing.

Dat nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp
2022-09-21

in

Trouw
"Het nieuwe pensioenstelsel is niet vrij van risico's"
Henk Bruins
Actuaris Pensioenfonds ING
Veel veranderingen:

Wat betekent dit voor mij?

Wie spelen een rol bij de invoer van het nieuwe pensioenstelsel en welke partijen besluiten erover?

Online beslisboom

rondom het nieuwe pensioenstelsel

Vijf persona’s

Hier komt een subtitel
met misschien wel
drie regels!

Deelnemers ontmoeten bestuurders

Een goed gesprek over ons nieuwe pensioen

Uw stem wordt gehoord

Uitvoerend bestuurder Peter van Meel legt uit hoe

Pensioenfonds ING luistert

Heb ik er wat over te zeggen?

Voor Pensioenfonds ING staat de deelnemer centraal. We gaan daarom actief in gesprek over het nieuwe pensioenstelsel.

De meest gestelde vragen

Welke vragen leven er onder deelnemers?

Kan ik inzage krijgen in de voorlopige berekeningen?
Antoon Reintjes (67)
Gepensioneerd, voorheen ING
Loop ik in het nieuwe pensioenstelsel meer risico met mijn pensioengeld?
Marieke Keizer (43)
adviseur gemeente Rotterdam, voorheen NN

De meest gestelde vragen van het webinar teruglezen?

Waarom kan niemand mij vertellen wat mijn pensioen straks exact wordt? Antwoord op deze en andere vragen vindt u bij de webinar-Q&A

Gaan de kosten voor beleggen niet enorm omhoog?
Boudewijn Liesker (63)
customer journey expert ING
Kan ik straks mijn eigen beleggingsbeleid bepalen?
Rover Nijman (41)
senior data engineer, voorheen NN
Waarom niet doorgaan op de huidige weg?
Bert Rossenaar
gepensioneerd, voorheen ING
Wat zijn de financiële consequenties voor mij als Pensioenfonds ING overgaat?
Chris Cornet (63)
directeur Business Banking ING Rayon Zeeland & West- en Midden-Brabant
Overgaan naar het nieuwe stelsel maakt mij erg ongerust. Is die ongerustheid terecht?
Angela van Leeuwen (73)
gepensioneerd, voorheen Nationale-Nederlanden
Wordt er na 15 jaar onderhandelen niet te veel mooi weer gespeeld?
Guido van Bommel (54)
manager IT D-IT (Area) Lead ING
Krijgt iedere deelnemer een berekening van de oude én de nieuwe situatie?
Stijn van Schijndel (50)
associate partner LEAF Advies, voorheen manager Specialties Nationale-Nederlanden
Hoe gaat Pensioenfonds ING om met mensen die halverwege hun loopbaan zijn?
Tobias Kutzewski (42)
docent bedrijfskunde, voorheen financial controller Pensioenfonds ING
Waarom komt er eigenlijk een nieuw pensioenstelsel?
Hendrik Koster (54)
safe business officer ING
Wie bepaalt er eigenlijk of Pensioenfonds ING overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel?
Andy Govers (52)
Accountmanager ING
Berichten over het nieuwe pensioenstelsel

Het laatste nieuws

Veelvuldig wordt er bericht in de media over het nieuwe pensioenstelsel. Hier vindt u de meest relevante artikelen die onlangs (online) verschenen zijn. Plus eigen nieuwsartikelen van Pensioenfonds ING.

De 5 grootste misverstanden over het nieuwe pensioenstelsel en Pensioenfonds ING
2023-07-19
Redactie Pensioenfonds ING
Pensioenfonds ING
Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor het nabestaandenpensioen (partnerpensioen)?
2023-07-19
Redactie Pensioenfonds ING
Pensioenfonds ING
Eerste Kamer stemt in met nieuw pensioenstelsel
2023-05-31
Redactie Pensioenfonds ING
Pensioenfonds ING
Aan het laden...