Home

Pensioenwet verdient beter debat

Pensioenwet verdient beter debat

Dit artikel in het FD luidt dat de nieuwe wetgeving door de voorstanders beter verdedigd zou mogen worden.
Zorgvuldigheid zou boven snelheid moeten gaan

Hier kan Peter van Meel, directeur en uitvoerend bestuurder Pensioenfonds ING, zich in vinden. “Het is makkelijker om ergens op te schieten dan iets te verdedigen.”

Peter van Meel deelt de mening dat het de politieke voorstanders niet goed gelukt is om de voordelen van het stelsel goed over het voetlicht te brengen. “Als je naar de behandeling in de Kamer kijkt, zie je dat voor- en tegenstanders vooral de uitersten benoemen en niet goed naar elkaar luisteren.

Degene die het hardst roept, denkt dat hij gelijk heeft.” Van Meel legt uit dat zaken daardoor helemaal uit hun verband worden gehaald. Als voorbeeld noemt hij de mogelijkheden die de solidariteitsreserve biedt. “Daar lijken de tegenstanders bewust aan voorbij te gaan. Natuurlijk kun je bij mensen niet alle zorgen wegnemen, maar ook in het nieuwe pensioenstelsel kunnen dankzij de solidariteitsreserve schommelingen gedempt worden zodat, mocht het minder gaan met de economie, een daling van de hoogte van het pensioen, deels of geheel, opgevangen kan worden.”

Is een nieuw pensioenstelsel operationeel uitvoerbaar?

Dat alles alleen maar beter wordt met het nieuwe stelsel klopt volgens Van Meel niet. “Je hebt nog steeds evenveel geld te verdelen.” Wel vindt hij het belangrijk dat mensen, en met name politici, zich moeten realiseren dat hoe langer erover wordt gedaan om de wetgeving er doorheen te krijgen en hoe meer er op het laatste moment nog aan gesleuteld wordt, hoe meer geld dat de samenleving en pensioenfondsen zal gaan kosten. “De implementatie moet straks ook uit diezelfde pensioenpot of salarisruimte bij werkgevers betaald worden.”

Los van wat het kost, vindt Van Meel dat het in het debat met name over het geld gaat en niet of de hele transitie wel operationeel uitvoerbaar is. “Hoe meer amendementen je krijgt, hoe lastiger de uitvoering wordt. Alle uitvoeringsorganisaties en pensioenfondsen zijn zich nu al aan het voorbereiden.” Hij verduidelijkt dat deze voorbereiding niet alleen op ICT-gebied is, maar ook op het gebied van communicatie naar de deelnemers.

 

Beter uitlegbaar voor deelnemers

In het artikel is te lezen dat het niet helpt dat de onderhandelaars die het pensioenakkoord sloten bijna allemaal – om uiteenlopende redenen – verdwenen zijn. Daar is Van Meel het niet mee eens. “Als je ergens zo lang mee bezig bent, weet je dat er veel wisselingen zijn. Het zijn allemaal slimme mensen, die een goede overdracht hebben gekregen.” Wel vindt hij het opvallend dat de wet er nu opeens nog dit jaar doorheen ‘gedrukt’ moet worden.

“Zorgvuldigheid zou boven snelheid moeten gaan.” Zo zou het nieuwe stelsel beter uitlegbaar moeten zijn aan de deelnemers. “Dat is het eerste waar een streep doorheen is gegaan. Het blijft lastig om uit te leggen wat het voor deelnemers persoonlijk gaat betekenen.”

Het opinieartikel sluit af met de zin: ‘…want een hervorming waar zoveel op het spel staat, verdient een beter debat.’ Peter van Meel zegt hierover: “De voorstanders zouden beter moeten uitleggen wat de voordelen zijn en de tegenstanders zouden meer begrip moeten opbrengen om te luisteren.”