Home

Met het nieuwe pensioenstelsel bestaat een reële kans dat straks iedereen zich tekortgedaan voelt

Met het nieuwe pensioenstelsel bestaat een reële kans dat straks iedereen zich tekortgedaan voelt

De pensioenuitkeringen gaan omhoog, maar dat wordt betaald met extra risico’s. Zit de gemiddelde deelnemer van het pensioenfonds daarop te wachten? Of wil die vooral zekerheid, ook als dat een iets lager pensioen betekent? Dit was te lezen in een opinieartikel in de Volkskrant.
Lagere zekerheid

Henk Bruins, actuaris Pensioenfonds ING, kan zich in sommige argumenten vinden die te lezen zijn in het opinieartikel van de Volkskrant. Toch zit het vaak voor Pensioenfonds ING, financieel gezien een zeer gezond Fonds, net even anders. Bruins: “Volgens dit stuk wordt er afscheid genomen van zekerheid; daar zit een kern van waarheid in. Als het nieuwe stelsel er komt, belooft het meer pensioen uit te keren. ‘Fijn’, zult u denken, ‘maar dat zal ten koste gaan van de buffers die pensioenfondsen hebben opgebouwd. Wat zal leiden tot een lagere zekerheid.’ Omdat Pensioenfonds ING een relatief rijk Fonds is, hebben we verschillende mogelijkheden om die zekerheid toch op een voldoende hoog niveau te houden. Een onderdeel daarvan is een nieuwe gezamenlijke reserve, de solidariteitsreserve. Die is wel lager dan de huidige reserves, maar nog steeds significant. Zo kunnen we die onzekerheid heel sterk reduceren.”

Verder is te lezen: de pensioenuitkeringen gaan omhoog, maar dat wordt betaald met extra risico’s. Zit de gemiddelde deelnemer van het pensioenfonds daarop te wachten? Of wil die vooral zekerheid, ook als dat een iets lager pensioen betekent? Henk Bruins: “Om erachter te komen wat deelnemers willen, hebben we onder meer deze themawebsite ontwikkeld en organiseren we webinars. Ook gaan we onderzoek doen onder deelnemers om te horen wat zij van het nieuwe stelsel vinden. Het bestuur denkt een goede propositie te hebben, maar als deelnemers alles bij het oude willen laten, zal het bestuur zich hier zeker over beraden. Het verzoek om in te varen (over te stappen, redactie) zal van de sociale partners en vakbonden moeten komen. Het bestuur heeft beperkte ruimte om hiervan af te wijken.”

Pensioenfondsen worden armer en hun deelnemers ook

Het derde argument van de opiniemakers is dat pensioenfondsen eerder armer worden en hun deelnemers ook. “Dat een stelselwijziging geld kost, is onmiskenbaar waar”, zegt Henk Bruins. “Maar de kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn relatief beperkt als je kijkt naar de omvang van het vermogen van pensioenfondsen.” Conclusie: deze kosten hebben geen significante invloed op de hoogte van de pensioenen van deelnemers.

Dat een individueel potje ook de mogelijkheid opent voor elk individu om beroep aan te tekenen tegen de verdeling en dat iedereen zich tekortgedaan voelt, verwacht Bruins evenmin. “Wij verwachten, als we meegaan in het nieuwe pensioenstelsel, niet dat onze deelnemers zich in de verdeling tekortgedaan zullen voelen.” Stiekem bestaat die verdeling per potje volgens de actuaris al, al is deze voor deelnemers nu nog niet zichtbaar. “Dit wordt straks de basis van de verdeling.” Daarboven op krijgt iedereen nog een procentuele opslag uit de gezamenlijke reserves. “Wij durven als Pensioenfonds ING te stellen, dat iedereen zijn deel krijgt plus iets extra’s.”

Afscheid van solidariteit

Over de stelling dat met het nieuwe stelsel afscheid wordt genomen van solidariteit, zegt Henk Bruins: “Het hangt er hierbij van af naar welke van de twee types contracten in het nieuwe stelsel je kijkt. Bij de flexibele premieregeling is dit grotendeels waar. Iedereen loopt bij deze regeling zijn eigen beleggingsrisico. Bij de solidaire premieregeling is het niet waar. Daar kunnen beleggingsrisico’s nog steeds met elkaar gedeeld worden. Daarom gaat de voorkeur van ons Fonds uit naar de solidaire premieregeling.” Wat beide contracten sowieso aan solidariteit behouden, is dat risico’s van korter of langer leven dan gemiddeld met elkaar gedeeld blijven worden.

Vanuit de Eerste Kamer komen signalen dat deskundigen zeggen dat er meer tijd moet worden uitgetrokken voor de implementatie. Daar kan de actuaris zich wel in vinden. “Het nieuwe pensioenstelsel is een tijd- en energieverslindende ingreep.” Maar volgens de expert is er voldoende vooraf over nagedacht. “Er wordt al héél lang, héél intensief over gesproken.”

Tot slot verwacht Henk Bruins niet dat met het nieuwe pensioenstelsel een reële kans bestaat dat iedereen zich straks tekortgedaan voelt.

“De toekomst voorspellen kan niemand, maar wat de techniek is van het oude én van het nieuwe stelsel hebben we goed inzichtelijk kunnen maken. Zoals we het nu kunnen zien, verwachten we niet dat onze deelnemers en gepensioneerden zich tekortgedaan zullen voelen als het nieuwe stelsel wordt ingevoerd.”