Wat verandert er in het nieuwe pensioenstelsel?

Zoek de verschillen

Om inzichtelijk te maken wat er in het nieuwe pensioenstelsel voor deelnemers van Pensioenfonds ING verandert ten opzichte van het huidige stelsel hebben we een aantal belangrijke onderdelen gevisualiseerd met daarbij een korte tekstuele toelichting.

Zo ziet u goed wat er voor u bij een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel verandert.

1 / 6

Pensioenpot

Er is een grote, gezamenlijke pot. U heeft aanspraak op een pensioenuitkering op basis van uw pensioenregeling bij het Fonds.

U heeft geen aanspraak meer, maar een eigen pensioenpot of een aandeel in een gezamenlijke pensioenpot. 

Het Fonds belegt dit geld. U kunt zien hoe uw deel van de pot zich ontwikkelt.

2 / 6

Economie

De huidige hoge buffers van het Fonds zorgen ervoor dat het effect van economische ontwikkelingen beperkt is.

Het Fonds heeft minder hoge buffers. 

Als het goed gaat met de economie kan uw pensioen sneller omhoog, maar als het slecht gaat kan uw pensioen ook eerder omlaag.

3 / 6

Toekomst

Het huidige pensioenstelsel zal op den duur niet of nog maar beperkt worden ondersteund.

Het nieuwe pensioenstelsel is toekomstbestendig, biedt meer transparantie en speelt in op de wens dat beleggingsopbrengsten sneller leiden tot verhoging van de pensioenen.

4 / 6

Pensioenverhoging

Een verhoging van uw pensioen volgt de (afgeleide) prijsindex, met een maximum van 3%.

Een verhoging (of verlaging) van uw pensioen is directer afhankelijk van de beleggingsopbrengsten.

5 / 6

Buffers

Er moeten hoge buffers worden aangehouden.

De buffers mogen lager zijn. Het deel van de buffers dat niet langer nodig is, wordt toegevoegd aan uw pensioen.

6 / 6

Nabestaandenpensioen

Als u een partner heeft, beschikt u over een nabestaandenpensioen.

Bij overgang naar het nieuwe stelsel is het nabestaanden­­-pensioen gelijk aan het oude stelsel. Daarna varieert het mee met de economische ontwikkelingen.