In gesprek met Peter de Bruijne

Wat doet de vereniging van oud-medewerkers voor deelnemers rondom de eventuele overgang naar het nieuwe stelsel?

Peter de Bruijne zet zich samen met andere oud-collega’s namens de verenigingen voor oud-medewerkers van ING en NN in om de belangen van, veelal gepensioneerde, oud-medewerkers te behartigen. 

Peter de Bruijne is voorzitter van de Pensioencommissie van Vereniging Oud-medewerkers NN en Vereniging Oud-medewerkers ING. 

De grootste zorg van deze Pensioencommissie is dat Pensioenfonds ING niet overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel.

Er zijn twee verenigingen voor oud-medewerkers: een voor oud-medewerkers van ING en een van oud-medewerkers van NN. Deze twee verenigingen zijn zelfstandig om bijvoorbeeld uitjes te organiseren, maar zetten zich gezamenlijk in voor de belangen van de oud-medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld pensioen. 

Peter de Bruijne zat in 2008-2014 als voorzitter in het bestuur van Pensioenfonds ING. Hij is nu voorzitter van de Pensioencommissie van VO-NN en VO-ING, waarin vier oud-ING’ers en vier oud NN’ers deelnemen. 

Peter de Bruijne: “In de nieuwe pensioenwet staat onder meer dat pensioengerechtigden bij het pensioenfonds een vorm van inspraak hebben als het bedrijf een vereniging van gepensioneerden heeft die groot genoeg is.” 

Bij Pensioenfonds ING zijn, zowel bij de vereniging van oud-medewerkers van ING als NN, een paar duizend oud-medewerkers aangesloten waarvan het merendeel gepensioneerd is. “Wij voldoen daarmee aan de eisen voor inspraak.”

De verenigingen van oud-medewerkers hebben hoorrecht

Peter de Bruijne legt uit dat de Vereniging Oud-medewerkers NN en Vereniging Oud-medewerkers ING een officiële rol hebben bij de aanloop naar een eventuele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 

“Als de sociale partners Pensioenfonds ING verzoeken om over te gaan naar het nieuwe stelsel en de transitieplannen om over te gaan klaar zijn, hebben wij als verenigingen van oud-medewerkers hoorrecht.” 

Hij vertelt dat er op dit moment al interessante discussies plaatsvinden tussen de Pensioencommissie, Pensioenfonds ING en de werkgevers- en vakorganisaties. 

“Ik ben blij dat we nu al aan tafel zitten met de mensen die erover besluiten of adviseren. Zij weten al hoe wij erin staan, voordat zij besluiten nemen.” 

Hij realiseert zich dat dit niet vanzelfsprekend is, want wettelijk gezien komen de verenigingen van oud-medewerkers pas helemaal aan het einde van het traject aan bod als de transitieplannen al geschreven zijn.

De grootste zorg die de commissie heeft, is dat Pensioenfonds ING niet overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. 

“Het sentiment onder velen was in eerste instantie: waarom zouden we overgaan? Ook in de Tweede Kamer werd er door verschillende partijen, waaronder 50PLUS, gewezen op de risico’s. 

Maar Pensioenfonds ING verkeert als rijk en gesloten Fonds in een heel andere situatie dan pensioenfondsen met een lagere dekkingsgraad.”

“Ik ben blij dat we nu al aan tafel zitten met de mensen die erover besluiten of adviseren. Zij weten al hoe wij erin staan, voordat zij besluiten nemen”

Peter de Bruijne, voorzitter van de Pensioencommissie

‘In het nieuwe stelsel kan Pensioenfonds ING meer uitkeren’

Hoewel het officiële verzoek van de sociale partners nog moet komen, lijkt het er in de gesprekken die de Pensioencommissie heeft, met onder meer de werkgevers- en vakorganisaties, dat dat verzoek er ergens dit jaar gaat komen. 

“Wij geloven dat het gesloten Fonds over zou moeten gaan. Zeker, omdat Pensioenfonds ING zoals eerder gezegd een vermogend Fonds is en het ernaar uitziet dat alle deelnemers van Pensioenfonds ING erop vooruitgaan. Belangrijk om te realiseren is dat de dekkingsgraad van het moment van overgaan naar het nieuwe stelsel bepalend is voor de hoogte.”

 

Evenwichtige verdeling

Peter de Bruijne vertelt dat de Pensioencommissie verwacht dat het verzoek om over te gaan er gaat komen. Wel is het de vraag of het straks allemaal evenwichtig verdeeld zal zijn. 

“We worden bijgepraat door Pensioenfonds ING en ING CDC en NN CDC Pensioenfonds over de berekeningen, waarbij met verschillende scenario’s wordt gewerkt. Gaat alles straks naar de ouderen of juist naar de niet-gepensioneerden? Voor ons is het belangrijk dat het eerlijk gebeurt; het kan niet zo zijn dat nu veel naar de ouderen gaat en er straks voor nog niet-gepensioneerden niets meer is. 

Maar aangezien de gemiddelde leeftijd van onze achterban veelal wat hoger ligt, letten we er natuurlijk goed op dat de belangen van ouderen goed vertegenwoordigd zijn. Ergens zit het punt waar iedereen zich in kan vinden, daar zijn we naar op zoek!”

‘Het gaat wel over je eigen medewerkers’

Op dit moment houdt Peter de Bruijne zich samen met de commissieleden bezig met de solidariteitsreserve in het nieuwe stelsel. Dit is een financiële buffer die het Fonds zal aanhouden om financiële mee- of tegenvallers collectief te delen. 

“We zijn onder andere aan het uitzoeken wat een normale hoogte van de toekomstige solidariteitsreserve is.” Te hoog is bijvoorbeeld in het nadeel voor onze achterban en te laag in het nadeel van mensen die nog niet met pensioen zijn.” 

Peter sluit af met de woorden: “Waar wij ons hard voor maken, is dat Pensioenfonds ING zo snel mogelijk overgaat. Op het moment dat we overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen de pensioenen – afhankelijk van de dekkingsgraad van dat moment – meteen verhoogd worden. 

Je hoort nu met regelmaat dat pensioenfondsen toch een jaar later overgaan, maar uitstel moet je gewoon niet willen. Hoe jonger je bent, hoe langer je gebruik kunt maken van een hoog pensioen. En voor ouderen geldt, hoe cru het misschien ook klinkt, voor hetzelfde geld ben je er met een paar jaar niet meer.”