In gesprek met Peter van Meel

Waarom Pensioenfonds ING geen ‘gewoon’ fonds is

De berichtgeving over het nieuwe pensioenstelsel in de media verschilt nogal eens van aard. Van positief – iedereen gaat erop vooruit – tot minder positief of zelfs negatief. Maar hoe zit dat voor de deelnemers van Pensioenfonds ING? We vroegen het aan uitvoerend bestuurder Peter van Meel. 

“Wat belangrijk is om te realiseren is dat Pensioenfonds ING in een unieke positie verkeert. Niet alleen zijn we al bijna tien jaar een gesloten fonds, we hebben ook een goede financiële positie met een hoge dekkingsgraad”

Er is de laatste jaren in allerlei kranten en andere media al veel gepubliceerd over het nieuwe pensioenstelsel. Het is maar net naar wie je luistert of die berichten positief of meer negatief van aard zijn. 

Peter van Meel: “Er zijn voorstanders die soms te veel beloven. Als: in Nederland gaat iedereen erop vooruit. En tegenstanders die denken dat in het huidige stelsel alles beter is.” 

Zo zwart-wit kun je het volgens Peter niet stellen. Net zoals dat nu het geval is, zullen er verschillen tussen fondsen zijn. “Het feit dat Pensioenfonds ING een relatief rijk fonds is waarin al bijna tien jaar geen nieuwe deelnemers bij komen en deelnemers geen pensioen meer opbouwen via de werkgever, zorgt ervoor dat deelnemers in het nieuwe stelsel specifieke voordelen hebben. Dat is een belangrijk verschil met de situatie bij veel andere pensioenfondsen.” 

Anders gezegd: deelnemers van Pensioenfonds ING hebben gemiddeld meer voordeel van het nieuwe stelsel.

‘Een eventuele overgang zal uitdagend zijn’

Doordat Pensioenfonds ING al bijna tien jaar gesloten is en daarnaast ook nog eens een vermogend fonds is met een hoge dekkingsgraad, kun je het niet vergelijken met een gemiddeld ander pensioenfonds. 

Het verschil tussen een gesloten en een open pensioenfonds zit ’m er vooral in dat zaken als toekomstige opbouw en salaris niet meegewogen hoeven te worden, verduidelijkt Peter van Meel. Wel benadrukt hij dat het daarmee voor een gesloten fonds niet per se makkelijker is om over te gaan op het nieuwe stelsel. 

“Het maakt het anders. Er is een aantal zaken waarover je niet hoeft na te denken, maar ook voor een gesloten fonds blijft een eventuele overgang een grote verandering. Voor ieder fonds, ongeacht achtergrond of dekkingsgraad, zal een overgang naar een nieuw pensioenstelsel uitdagend zijn.”

Het belangrijkste verschil met een gemiddeld fonds is dat Pensioenfonds ING binnen de kaders van het huidige systeem grote buffers heeft

Peter van Meel, uitvoerend bestuurder Pensioenfonds ING

Wat maakt Pensioenfonds ING een ‘ander’ fonds?

Het belangrijkste verschil met een gemiddeld fonds is niet het open of gesloten karakter, maar het feit dat Pensioenfonds ING binnen de kaders van het huidige systeem grote buffers heeft. Oftewel dat het een rijk fonds is. 

“Doordat de buffers in het nieuwe stelsel minder hoog hoeven te zijn, betekent dit dat een deel van de huidige buffers aan de persoonlijke pensioenvermogens toegevoegd mogen worden”, legt Peter van Meel uit. 

Concreet betekent dit een hogere pensioenuitkering voor gepensioneerden. Hoe groot het verschil met de huidige uitkeringen uiteindelijk is, zal afhangen van de dekkingsgraad op het moment van overgaan.

“Als je buffers uitdeelt, betekent dat wel dat het pensioen bij langdurige slechte economische ontwikkelingen ook eerder naar beneden bijgesteld kan worden. Dankzij onder meer onze huidige hoge dekkingsgraad zijn we echter in staat om de toekomstige situatie zo in te richten dat de schommelingen naar verwachting minimaal zullen zijn.”

Het pensioen blijft waardevast

Voor fondsen met minder vermogen en een lagere dekkingsgraad zal het volgens Peter van Meel lastiger worden om schommelingen te voorkomen. Voor hun deelnemers zullen tegenvallende resultaten op de beurs dan mogelijk eerder leiden tot een verlaging van het pensioen. Dat kan het negatieve sentiment in sommige media verklaren. Pensioenfonds ING heeft immers een bijzondere en daarmee ook unieke positie. “Ook bij een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel kunnen deelnemers van Pensioenfonds ING erop rekenen dat wij streven naar een waardevast pensioen”, benadrukt Peter van Meel.

Hij sluit af met de woorden: “Wat we ook doen, we zullen onze deelnemers hierin goed betrekken. Als u vragen heeft, nodigen we u dan ook van harte uit die te stellen. We nemen de tijd om u een duidelijk en volledig antwoord te geven.”