Home

Dat nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp

Dat nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp

Het huidige stelsel kan beter gemoderniseerd worden, aldus Luc Meuwese, lid Sectorraad Senioren FNV in een opinieartikel in Trouw.
Beide stelsels hebben hun voor- en nadelen

Henk Bruins, actuaris Pensioenfonds ING, kan zich deels vinden in een aantal zorgen die de heer Meuwese in het opinieartikel in Trouw uit. Bruins: “Het nieuwe pensioenstelsel heeft, zoals ik ernaar kijk, een aantal goede vernieuwingen in zich, maar is niet vrij van risico’s. Een van die risico’s is dat pensioenfondsen in het nieuwe stelsel minder buffers hoeven aan te houden. Dat is goed nieuws voor de verwachte pensioenen, die kunnen daardoor omhoog. Maar als we nu minder spaarzaam zijn en het gaat een keer langdurig slecht met de economie, dan hebben met name de generaties na ons last van de lagere buffers. Hoewel ik de mening van de heer Meuwese deel dat we ook het huidige stelsel met een paar relatief eenvoudige ingrepen hadden kunnen verbeteren, hebben we nu met een andere realiteit te maken. Beide stelsel hebben hun voor- en nadelen; er is geen absolute winnaar.”

 

Solidariteit

Waar sommige zorgen van de opiniemaker terecht zijn, zijn er ook een aantal zaken te zwart-wit verwoord. Zo wordt de solidariteit door het afbouwen van de buffers misschien wel minder, maar verdwijnt die niet helemaal. De transformatie naar een nieuw stelsel zal ongetwijfeld een enorme uitdaging zijn, maar Bruins verwacht niet dat het een vreselijke chaos zal worden. “Mocht de gestelde deadline van 2027 niet haalbaar zijn, dan verwacht ik dat er uitstel zal komen. Het lijkt mij geen wurgcontract.”

Indexeren wordt makkelijker

Dat indexaties in het huidige stelsel niet mogelijk zijn en over vier of vijf jaar met het nieuwe stelsel wel, zoals in het artikel staat, klopt niet. Indexeren is zowel in het huidige als het nieuwe stelsel mogelijk, maar wordt met het nieuwe stelsel wel makkelijker en ruimer.

Tot slot suggereert de alinea die gaat over de 1.500 miljard euro die gespaard en gerendeerd is en in de pensioenpotten zit dat pensioenfondsen geld te veel hebben. Hoewel de dekkingsgraden verbeterd zijn, zijn ze volgens Bruins voor de meeste fondsen nog niet riant. Dus dat is niet juist. Bruins begrijpt de zorgen van Meuwese goed en benadrukt het belang van goede communicatie mocht Pensioenfonds ING (nu er akkoord is van de Eerste en Tweede Kamer) het verzoek krijgen van de sociale partners om in te varen in het nieuwe stelsel.