Feiten en fabels

uit de media

Bijna dagelijks verschijnen er berichten in de media over het nieuwe pensioenstelsel. Niet alle berichten kloppen of zijn niet of in mindere mate van toepassing op deelnemers van Pensioenfonds ING. We legden een aantal artikelen voor aan experts van Pensioenfonds ING met de vraag: zijn dit feiten of fabels?

‘Met het nieuwe stelsel moeten vrouwen nog alerter zijn op de pensioenkloof’
2024-06-19

in

FD
Oscar Morriën
Senior communicatiemanager
Pensioenuitvoerders betwijfelen of deadline nieuw stelsel haalbaar is
2024-06-19

in

FD
Peter van Meel
Uitvoerend bestuurder Pensioenfonds ING
‘Pensioenpotje’ weet iemand iets beters?
2023-10-24

in

FD
Sander Beikes
Pensioenjurist
Met het nieuwe pensioenstelsel bestaat een reële kans dat straks iedereen zich tekortgedaan voelt
2022-11-04

in

Volkskrant
Henk Bruins
Actuaris Pensioenfonds ING
Aan het laden...