Bert Rossenaar

gepensioneerd, voorheen ING

Via de Rijkspostspaarbank en de Postbank ben ik bij ING op 1 augustus 2014 op eigen verzoek vervroegd met pensioen gegaan. Op een maand na heb ik 45 jaar gewerkt. Van deze beslissing heb ik geen moment spijt gehad. Ik verveel me nooit. We hebben een grote tuin die de nodige aandacht vergt en ik hou van klussen. Daarnaast gaan we drie tot vier maanden per jaar met de caravan naar Zuid-Europa. Na een loopbaan waar ik met veel voldoening op terugkijk, bevalt dit vrije leven mij uitstekend.

Mijn vraag

Pensioenfonds ING is een gesloten fonds. Er wordt dus geen premie meer ingelegd. Als de deelnemers geen eigen beleggingsmix mogen kiezen dan verandert er toch niets voor het Fonds? Waarom niet gewoon doorgaan op de huidige weg?

Andere vragen die ik heb zijn: wat gebeurt er als een deelnemer bovenmatig oud wordt en zijn of haar pensioenpot leeg dreigt te raken? En wat gebeurt er met het restant van je pensioenpot als je vóór of vrij snel na je pensioen komt te overlijden?

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING is inderdaad een gesloten fonds en zal bij een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel niet met alle veranderingen van het nieuwe stelsel te maken krijgen. Een groot pluspunt ten opzichte van het huidige stelsel is dat een extra verhoging van uw pensioen sneller mogelijk zal zijn als het Fonds er financieel goed voor staat.

Belangrijk om te zeggen is dat ook in het nieuwe stelsel pensioenen levenslang worden uitgekeerd. Voor het risico dat de ene deelnemer langer leeft dan de andere legt het Fonds reserves aan – net zoals nu het geval is. U hoeft er geen rekening mee te houden dat uw potje leeg kan raken, dit wordt bij langlevenden dan aangevuld vanuit de reserves.

Vanuit het persoonlijke pensioenvermogen kan ook een nabestaandenpensioen worden verzekerd. Hoe met andere, meer bijzondere soorten aanspraken zoals ongehuwdenpensioen of overlijdensuitkeringen wordt omgegaan, is op dit moment nog niet te zeggen. Ook omdat eerst werkgevers en vakbonden nog afspraken moeten maken over de pensioenen bij Pensioenfonds ING.

Stel dat u overlijdt vlak na de pensioendatum dan geldt, net als nu, dat er een levenslang partnerpensioen beschikbaar is voor de nabestaande. De aanspraken op de pot voor het ouderdomspensioen vervallen aan het Fonds. Dit werkt ook in het huidige stelsel zo.

Marc Kubben
pensioenjurist bij Pensioenfonds ING
Solidaire of flexibele premieregeling?

Als werkgevers en vakorganisaties (sociale partners) Pensioenfonds ING verzoeken om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen zij daarbij kiezen uit twee smaken: de solidaire of de flexibele premieregeling. Pensioenfonds ING gaat bij een overgang uit van een keuze voor de solidaire premieregeling, omdat die het meest aansluit bij het huidige pensioenstelsel. 

Bij de solidaire premieregeling is er net zoals nu één beleggingsbeleid voor alle pensioenpotten van alle deelnemers. Verder is er een verplichte solidariteitsreserve om onvoorziene risico’s op te vangen. Sociale partners moeten vastleggen wanneer en waarvoor die reserve wordt ingezet. 

Bij de flexibele regeling kunnen deelnemers (als sociale partners ditaanbieden) voor hun eigen pensioenpot keuzes maken voor wat aanvallender (risicovolle) of defensievere (minder risicovolle) beleggingsprofielen.