Hendrik Koster (54)

safe business officer ING

Over ruim tien jaar begint mijn ING-pensioen, twee jaar later mijn AOW en ING CDC-pensioen. Een concreet idee wat ik tegen die tijd ga doen, heb ik nog niet. De belangrijkste vraag die ik rond mijn pensioendatum heb, is of ik kleiner wil gaan wonen en hoe en waar dan… Wel zou ik vaker en langer willen gaan reizen met de caravan, camper of motor en nog een aantal verre reizen willen maken – al wacht ik met reizen niet tot mijn pensioendatum: daarvoor valt er nog veel te veel te ontdekken.

Mijn vraag

Waarom komt er eigenlijk een nieuw pensioenstelsel? Wat zijn de belangrijkste veranderingen en dan specifiek voor mij als deelnemer van Pensioenfonds ING?

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Na de financiële crisis van 2008 werd duidelijk dat veel pensioenfondsen niet of nauwelijks konden voldoen aan hun verplichtingen, laat staan aan de wens om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. In het nieuwe pensioenstelsel worden minder hoge eisen gesteld aan buffers, zodat er meer geld overblijft om pensioenen te verhogen. Daarnaast ging het huidige pensioenstelsel uit van het idee dat mensen (levens)lang bij één bedrijf werken. Dat is tegenwoordig steeds minder het geval, waardoor er ongewenste subsidie-effecten ontstaan tussen jonge en oude deelnemers. Ook is in het nieuwe stelsel de pensioenpremie alleen voor de deelnemer zelf bestemd en niet voor het collectief, en is het transparanter hoe de ingelegde premies zich verhouden tot de pensioenuitkering.

Bij een omzetting krijgen deelnemers het vermogen mee ter waarde van de reserve die specifiek voor hen in het Fonds is aangelegd. Dat zal gebaseerd zijn op de pensioenaanspraken op het moment van omzetting – volgens het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van dat moment. Daar bovenop komt een opslag op basis van het extra vrije vermogen dat het Fonds op dat moment nog over heeft. Vanuit deze persoonlijke pensioenpot krijg je op de pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen. Dit pensioen kan vervolgens meebewegen met de beleggingsrendementen – zowel positief als negatief. In het bijzonder voor relatief welvarende pensioenfondsen, zoals Pensioenfonds ING, zijn er instrumenten om deze uitkering zo stabiel mogelijk te houden en zoveel mogelijk minimaal gelijke tred te laten houden met de inflatie.

Ook in het nieuwe stelsel zal Pensioenfonds ING uw pensioengeld beleggen om zo rendement te behalen. Wel kan het Bestuur ervoor kiezen om een hoger risico voor jongere deelnemers te nemen en een lager risico voor gepensioneerden.

Doordat pensioengeld altijd zijn pensioenbestemming houdt, kan het wettelijk gezien niet voor andere doelen worden ingezet. Uitzondering hierop is de eenmalige uitkering die in de toekomst wordt ingevoerd voor deelnemers die nu nog niet met pensioen zijn. Die deelnemers kunnen bij pensioeningang ervoor kiezen maximaal 10% van de pensioenpot als eenmalige uitkering te genieten.

Henk Bruins
actuaris bij Pensioenfonds ING