Marieke Keizer (43)

adviseur gemeente Rotterdam, voorheen NN

Ik moet, denk ik, misschien nog wel dertig jaar tot mijn pensioen. Toch hoop ik dat ik al eerder gedeeltelijk kan stoppen met werken. Misschien al over twintig jaar, als de kinderen groot zijn. Ik zou dan graag meer vrijwilligerswerk willen gaan doen bij het Sophia Kinderziekenhuis. Of terug naar school om verpleegkundige te worden.

Mijn vraag

Loop ik in het nieuwe pensioenstelsel meer risico met mijn pensioengeld dan in het huidige stelsel? Ook vraag ik mij af of in het nieuwe stelsel het risico op verhogen of verlagen meer bij mij komt te liggen dan bij het Pensioenfonds. Stel, ik ben heel risicomijdend. Kan ik dat als we overgaan naar een nieuw stelsel dan afdekken of niet?

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING streeft naar een waardevast pensioen voor al zijn deelnemers. Ook in het nieuwe pensioenstelsel. We hebben daarom verschillende berekeningen laten maken met diverse scenario’s. Ook kijken we naar de mogelijkheden die het nieuwe stelsel biedt. Vooralsnog is er geen enkele reden om – ook bij een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel – onze ambitie van ‘een waardevast pensioen’ aan te passen. Daarnaast zou bijvoorbeeld een extra verhoging van uw pensioen sneller mogelijk zijn. Dat zou een pluspunt zijn ten opzichte van het huidige stelsel.

Het niveau van het pensioen kan wel meebewegen met de beleggingsrendementen, zowel positief als negatief. Er zijn methodes beschikbaar om deze uitkering zo stabiel mogelijk te houden en zoveel mogelijk minstens gelijke tred te laten houden met de inflatie. In het bijzonder voor relatief welvarende pensioenfondsen zijn hiervoor extra instrumenten waarover het Bestuur kan beschikken.

Bij een eventuele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan wij uit van een solidaire premieregeling. Dat houdt onder meer in dat u niet zelf risico’s kunt afdekken. Via een zogenaamd risicobereidheidsonderzoek toetst Pensioenfonds ING iedere vijf jaar wat de risicobereidheid van zijn deelnemers is. Het is immers úw pensioengeld, dus uw mening telt.

Wim van Iersel
bestuurder en verantwoordelijk voor de beleggingen bij Pensioenfonds ING
Solidaire of flexibele premieregeling?

Als werkgevers en vakorganisaties (sociale partners) Pensioenfonds ING verzoeken om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen zij daarbij kiezen uit twee smaken: de solidaire of de flexibele premieregeling. Pensioenfonds ING gaat bij een overgang uit van een keuze voor de solidaire premieregeling, omdat die het meest aansluit bij het huidige pensioenstelsel. 

Bij de solidaire premieregeling is er net zoals nu één beleggingsbeleid voor alle pensioenpotten van alle deelnemers. Verder is er een verplichte solidariteitsreserve om onvoorziene risico’s op te vangen. Sociale partners moeten vastleggen wanneer en waarvoor die reserve wordt ingezet. 

Bij de flexibele regeling kunnen deelnemers (als sociale partners ditaanbieden) voor hun eigen pensioenpot keuzes maken voor wat aanvallender (risicovolle) of defensievere (minder risicovolle) beleggingsprofielen.