Stijn van Schijndel (50)

associate partner LEAF Advies, voorheen manager Specialties Nationale-Nederlanden

Ik heb er nog geen voorstelling van hoe mijn leven er op het moment van pensioen, over zo’n 18 jaar, zal uitzien. Ik hoop tegen die tijd zoveel mogelijk hetzelfde te kunnen blijven doen als nu. Wat daarbij wel fijn is, is de gedachte dat er een goede financiële basis is, zodat ik me geen zorgen hoef te maken over de betaalbaarheid van mijn leven als ik niet meer werk.

Mijn vraag

Ik heb bij Pensioenfonds ING een goed pensioen staan, maar dat zal nog wel verder aangevuld moeten worden. Mijn vraag is: krijgt iedere deelnemer een berekening van de oude én de nieuwe situatie? Ook ben ik benieuwd of er bijvoorbeeld risico’s zijn die in mijn pensioenregeling toenemen. Als je het nieuws over de pensioenontwikkelingen volgt, is het abstract, maar wat betekent dit voor mij persoonlijk?

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Wij begrijpen de behoefte bij veel deelnemers aan concrete informatie over wat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor de persoonlijke financiële situatie. Wat u precies aan vermogen mee zult krijgen, is echter nu nog niet exact te zeggen. Zodra dat bekend wordt, zullen wij daar uiteraard transparant over zijn.

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u straks de pensioenaanspraken op het moment van omzetting. In de berekening van uw persoonlijke pensioenpot in de nieuwe situatie vindt u dan ook de opslag die u krijgt. Die zal gebaseerd zijn op basis van het extra vrije vermogen dat het Fonds op dat moment nog over heeft. Vervolgens houden wij u periodiek op de hoogte hoeveel geld er voor u in de pensioenpot zit. Net zoals nu ontvangt u een levenslang pensioen.

Uw persoonlijke pensioenpot zal in het nieuwe stelsel meebewegen met de economische situatie. Onze doelstelling met beleggen blijft net als in het huidige stelsel: voldoende rendement behalen om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen en waar mogelijk te verhogen. De verwachting is dat in het nieuwe pensioenstelsel de pensioenen vaker en eerder omhoog kunnen gaan.”

Oscar Morriën
communicatiemanager Pensioenfonds ING