Rover Nijman (41)

senior data engineer, voorheen NN

Als ik met pensioen ga, hoop ik een hypotheekvrije woning te hebben en tijd voor mijn gezin en hobby’s. Ik krijg erg veel energie van het delen van mijn kennis, kunde en ervaring. Het lijkt mij enorm leuk om daar als pensionado tijd aan te mogen besteden. Wie weet hebben mijn twee dochters tegen die tijd kinderen en ben ik opa. Ook lijkt het mij geweldig om de vrijheid te hebben om spontaan te kunnen besluiten om samen met mijn vrouw ergens naartoe te gaan.

Mijn vraag

Ik heb er nooit bij stilgestaan dat een gesloten pensioenfonds ook mee kan gaan in het nieuwe stelsel. Na zo’n tien jaar pensioen opgebouwd te hebben bij Pensioenfonds ING ben ik inmiddels twee pensioenfondsen verder. De laatste jaren heb ik zelf een effectenportefeuille samengesteld, die het goed heeft gedaan. Kan ik als we overgaan op het nieuwe pensioenstelsel mijn eigen beleggingsbeleid bepalen?

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Aanvankelijk leek het erop dat gesloten pensioenfondsen niet zouden kunnen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Het laatste wetsvoorstel maakt dat toch mogelijk. De werkgevers en vakbonden hebben hierbij de zwaarste stem. Zij bepalen of ze Pensioenfonds ING verzoeken om over te gaan.

Bij een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel gaat Pensioenfonds ING uit van een solidaire premieregeling. Dat betekent dat u, net als in het huidige stelsel, in het nieuwe stelsel niet uw eigen beleggingsbeleid kunt voeren, maar uw mening over het beleggingsbeleid telt natuurlijk wél. Via een zogenaamd risicobereidheidsonderzoek kijken wij elke vijf jaar wat de risicobereidheid van onze deelnemers is. Daarop wordt het beleggingsbeleid getoetst. Het is immers úw pensioengeld.

Guido Vessaz
investment strateeg bij Pensioenfonds ING
Solidaire of flexibele premieregeling?

Als werkgevers en vakorganisaties (sociale partners) Pensioenfonds ING verzoeken om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen zij daarbij kiezen uit twee smaken: de solidaire of de flexibele premieregeling. Pensioenfonds ING gaat bij een overgang uit van een keuze voor de solidaire premieregeling, omdat die het meest aansluit bij het huidige pensioenstelsel. 

Bij de solidaire premieregeling is er net zoals nu één beleggingsbeleid voor alle pensioenpotten van alle deelnemers. Verder is er een verplichte solidariteitsreserve om onvoorziene risico’s op te vangen. Sociale partners moeten vastleggen wanneer en waarvoor die reserve wordt ingezet. 

Bij de flexibele regeling kunnen deelnemers (als sociale partners ditaanbieden) voor hun eigen pensioenpot keuzes maken voor wat aanvallender (risicovolle) of defensievere (minder risicovolle) beleggingsprofielen.