Tobias Kutzewski (42)

docent bedrijfskunde, voorheen financial controller Pensioenfonds ING

Zelf zit ik nog ruimschoots voor de pensioengerechtigde leeftijd, dus ik houd me er nog niet of nauwelijks mee bezig hoe ik mijn leven over minimaal 25 jaar ga invullen. Waarschijnlijk ben ik dan nog steeds druk met activiteiten die veel voor mij betekenen, zoals vrijwilligerswerk, en wellicht ook met activiteiten die verband houden met onderwijs, onderzoek of bijvoorbeeld (startup-)mentoring. Stilzitten is niets voor mij!

Mijn vraag

Voor mensen halverwege hun loopbaan kan de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel nadelig zijn. In het nieuwe stelsel komt er als het goed is een regeling waarbij er voor deze groep een compensatie of speciale afspraken gelden. Hoe gaat het Pensioenfonds ING als gesloten fonds hiermee om?

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Dat klopt, maar dit probleem speelt niet bij Pensioenfonds ING. Dat zit zo: een van de nieuwe elementen van het nieuwe pensioenstelsel is dat de zogenaamde ‘doorsneepremie’ komt te vervallen.

In dit premiesysteem betalen jonge deelnemers in feite relatief te veel premie, waarna ze als ze ouder worden relatief te weinig premie betalen. Zolang deelnemers lang bij eenzelfde werkgever blijven werken of werknemers gelijkmatig in en uit dienst treden gaat dit gemiddeld genomen goed en vallen de nadelen en de voordelen tegen elkaar weg. Maar als, zoals nu de bedoeling is, abrupt met dit systeem gestopt wordt, ontstaat er een nadeel voor oudere werknemers. Zij hebben op jonge leeftijd veel meebetaald aan het systeem, maar profiteren niet meer van de voordelen nu ze ouder zijn. Daarom moeten vakbonden en werkgevers gezamenlijk afspraken maken aan de cao-tafel over hoe hiervoor compensatie zal worden geboden aan die oudere generaties.
Bij Pensioenfonds ING speelt dit issue niet, omdat het Fonds in 2014 is gesloten en er geen premieheffing of nieuwe pensioenopbouw meer plaatsvindt.

Henk Bruins
actuaris bij Pensioenfonds ING