Boudewijn Liesker (63)

customer journey expert ING

Op dit moment zit ik vier jaar voor mijn pensioen, die tijd wil ik graag volmaken. Daarna zou ik graag mijn golfhandicap wat willen verlagen en vrijwilligerswerk willen gaan doen bij de plaatselijke archeologievereniging.

Mijn vraag

Gaan de kosten voor beleggen niet enorm omhoog als we overgaan naar een nieuw pensioenstelsel, omdat iedereen door de individuele potjes die er dan komen kan gaan beleggen? Daarnaast zou ik graag zien dat pensioenfondsen, als ze overgaan, transparant zijn in de kosten die fondsen maken. Met andere woorden: ga ik straks over mijn eigen beleggingspotje en kan ik kiezen tussen risicovol of juist niet-risicovol beleggen?

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Ook bij een overgang naar het nieuwe stelsel heeft Pensioenfonds ING één beleggingsbeleid voor uw pensioengeld om zo rendement te behalen. U kunt dus niet zelf kiezen hoe risicovol u wilt beleggen. Daarbij gaat het Fonds uit van een keuze voor een solidaire premieregeling. Het Bestuur kan daarbinnen wel de mate van beleggingsrisico laten variëren met de leeftijd. Het kan bijvoorbeeld kiezen voor een hoger risico voor jongere deelnemers en een lager risico voor gepensioneerden. Wij peilen periodiek de risicobereidheid van onze deelnemers. Onze ambitie is een zo waardevast mogelijk pensioen voor alle deelnemersgroepen. Voor nu en voor in de toekomst.

Voor wat betreft de kosten voor beleggingen: naar verwachting zullen deze gelijk blijven. Wel zullen er voor een overgang naar het nieuwe stelsel kosten worden gemaakt. Een verantwoording over de kosten van Pensioenfonds ING leest u terug in onze jaarverslagen. Als financiële instelling zijn we verplicht om transparant te zijn over alle kosten die we maken. Dus ook die van een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel.

Soyan Chiang
investment controller bij Pensioenfonds ING
Solidaire of flexibele premieregeling?

Als werkgevers en vakorganisaties (sociale partners) Pensioenfonds ING verzoeken om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen zij daarbij kiezen uit twee smaken: de solidaire of de flexibele premieregeling. Pensioenfonds ING gaat bij een overgang uit van een keuze voor de solidaire premieregeling, omdat die het meest aansluit bij het huidige pensioenstelsel. 

Bij de solidaire premieregeling is er net zoals nu één beleggingsbeleid voor alle pensioenpotten van alle deelnemers. Verder is er een verplichte solidariteitsreserve om onvoorziene risico’s op te vangen. Sociale partners moeten vastleggen wanneer en waarvoor die reserve wordt ingezet. 

Bij de flexibele regeling kunnen deelnemers (als sociale partners ditaanbieden) voor hun eigen pensioenpot keuzes maken voor wat aanvallender (risicovolle) of defensievere (minder risicovolle) beleggingsprofielen.