Nathalie Dullaart (52)

Medewerker operations pensioen NN

Op dit moment zit ik nog zeker vijftien jaar voor mijn pensioen, daardoor houd ik mij er nog niet echt mee bezig.

Mijn motto is: carpe diem, doe vooral nu al leuke dingen en wacht niet tot je met pensioen bent. Je weet niet hoe oud je wordt en hoe je gezondheid dan zal zijn. Geniet dus nu al!

Mijn vraag

Ik volg het debat over het nieuwe pensioenstelsel met veel interesse. Een collega vertelde onlangs, omdat Pensioenfonds ING een gesloten fonds is, dat de bestaande rechten niet worden aangepast. Is dat zo?

Blijven de rechten die we hebben opgebouwd onaangetast? Zelf zou ik liever niet invaren. Als begin vijftiger word ik geraakt, daarbij vind ik het fijn om te weten wat er tot nu toe is opgebouwd aan pensioenaanspraken.

Ik hou van zekerheid en vind het prettig om te weten wat er vaststaat in plaats van afhankelijk te zijn wat de beurs doet.

Het antwoord van Pensioenfonds ING

De wet bepaalt dat ook gesloten fondsen over kunnen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. De werkgevers hebben de zwaarste stem bij deze beslissing. Zij verzoeken Pensioenfonds ING om wel of niet over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel betekent dat u als deelnemer het vermogen meekrijgt ter waarde van de reserve die specifiek voor u in het Fonds is aangelegd. Gebaseerd op de pensioenaanspraken op moment van omzetting. Daar komt vervolgens nog een opslag op, op basis van het extra vrije vermogen dat het Fonds op dat moment nog over heeft. Die berekeningen worden nauwkeurig gecontroleerd, ook via een externe, onafhankelijke berekening.

Ook in het nieuwe stelsel zal Pensioenfonds ING uw pensioengeld beleggen om zo rendement te behalen. Wel kan een bestuur de mate van beleggingsrisico laten variëren met de leeftijd. Het Bestuur kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een hoger risico voor jongere deelnemers te nemen en een lager risico voor gepensioneerden. Pensioengeld houdt altijd zijn pensioenbestemming en kan wettelijk gezien niet voor andere doelen worden ingezet.

Pensioenfonds ING vindt het belangrijk om de consequenties van een eventuele overgang ruim op tijd in kaart te hebben. We hebben daarom verschillende berekeningen laten maken met diverse scenario’s. Pensioenfonds ING streeft naar een waardevast pensioen voor al zijn deelnemers.

Wim van Iersel
Bestuurder & verantwoordelijk voor 
beleggingen bij Pensioenfonds ING