Column

Waarom kan ik geen bezwaar maken tegen een eventuele overgang naar het nieuwe stelsel?

11 juni 2024

Wij begrijpen dat er deelnemers zijn die denken: waarom overgaan naar het nieuwe stelsel? Laat het voor mij maar zoals het is. Ik ontvang mijn pensioen en dit wordt ook nog jaarlijks geïndexeerd; we hebben het toch goed zo?

Pensioenexpert

Marc Kubben

Als individu kunt u niet beslissen dat uw pensioen niet overgaat naar het nieuwe stelsel

Als individu kunt u niet beslissen dat uw pensioen niet overgaat naar het nieuwe stelsel. De Wet toekomst pensioenen biedt die mogelijkheid niet. De insteek van de wet is namelijk dat iedereen overgaat naar het nieuwe stelsel. Wanneer een individueel bezwaarrecht zou gelden, zoals bij een reguliere collectieve waardeoverdracht, zou voor iedereen die bezwaar maakt de huidige regeling intact gelaten moeten worden. Twee pensioenstelsels naast elkaar is voor pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties niet uitvoerbaar.

Sociale partners hebben de zwaarste stem

Pensioenfonds ING beslist niet zélf over overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel; de sociale partners hebben de zwaarste stem. Zij besluiten of ze het Fonds verzoeken om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Vervolgens beslist het Bestuur over dit verzoek en zal daarbij alle belangen evenwichtig afwegen. Hoewel we het officiële verzoek nog niet van de sociale partners hebben gekregen, verwachten we dat wel dit jaar te krijgen. De sociale partners hebben daar tot 1 januari 2025 de tijd voor.

Versterkt adviesrecht

Hoewel er dus wettelijk gezien geen individueel bezwaar mogelijk is tegen overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is er wel een versterkt adviesrecht voor het Verantwoordingsorgaan (VO) ten aanzien van het besluit van het Bestuur hierover. In het VO hebben vertegenwoordigers van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zitting. Ook is, voorafgaand aan een eventueel besluit van sociale partners, een hoorrecht bij de werkgever voor de verenigingen van oud-medewerkers.

Deelnemerspeiling

Verder is er in juni 2023 een deelnemerspeiling gehouden over een mogelijke overgang naar het nieuwe stelsel; 41% staat positief tegenover een eventuele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Een derde (33%) staat neutraal tegenover het nieuwe stelsel en iets meer dan een kwart (26%) houdt alles liever zoals het is. Deze deelnemerspeiling is raadgevend; de stem van de deelnemer is voor ons belangrijk. Het Fonds neemt de uitkomsten hiervan dus serieus en heeft deze meegegeven aan sociale partners en aan de verenigingen van oud-medewerkers van ING en NN.