Column

Mijn pensioen onder het nieuwe pensioenstelsel: wanneer hoor ik nou eens wat het wordt?!

22 december 2023

Mensen stellen ons regelmatig de vraag: ‘Wanneer krijg ik te horen hoeveel pensioen ik krijg bij een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel?’

Daar kunnen we nu duidelijkheid over verschaffen: een schatting van hoeveel het ongeveer zal zijn, hoort u pas op z’n vroegst najaar 2026 en uiterlijk zomer 2027. Het exacte bedrag krijgt u van ons na de zomer van 2027 te horen.

Waarom dit zo lang duurt en waarom we eerst een schatting zullen geven, leg ik hier uit.

Actuaris

Henk Bruins

“Eindelijk kunnen we u duidelijkheid verschaffen!”

Als we het verzoek van onze sociale partners krijgen om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen wij volgens de huidige inzichten op 1 juli 2027 overgaan. Elke overgang van een pensioenfonds is een enorme operatie; voor iedere deelnemer moet een persoonlijk potje uitgerekend worden, waarbij alles dubbel gecheckt zal moeten worden. Deze zorgvuldige werkwijze is nodig, omdat we ons in het belang van onze deelnemers en gepensioneerden geen fouten kunnen permitteren. Ondertussen gaan de lopende pensioenuitkeringen gewoon door en moet de administratie overgezet worden van het ene systeem naar het andere. Onze pensioenuitvoerder AZL heeft zoveel pensioenfondsen te verwerken dat het niet lukt om ons Fonds al eerder dan 1 juli 2027 aan de beurt te laten komen.

Hoogte is afhankelijk van de dekkingsgraad

De hoogte van uw pensioen hangt af van de dekkingsgraad op het moment waarop de oude pensioenen worden omgezet naar de nieuwe. Op die dag zal het totale vermogen van het Fonds worden verdeeld. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe hoger uw pensioen en vice versa. Het is wat dat betreft net als het weer: je kunt het aardig goed voorspellen, maar pas op de dag zelf weet je zeker hoe het is. Vóór de overgangsdatum kunnen we daarom alleen een schatting geven. Vanaf die overgangsdatum weten we precies wat het nieuwe pensioen gaat worden.

Niet te vroeg, niet te laat

Een schatting van hoeveel uw pensioen zal zijn, kunt u van ons verwachten ergens tussen najaar 2026 en zomer 2027. Dat heeft te maken met het verschijnen van het laatste UPO-overzicht (een wettelijk verplichte opgave van uw pensioen) onder het huidige stelsel. Dat ontvangt u in het najaar van 2026. Het volgende UPO-overzicht zal onder het nieuwe stelsel verschijnen. Als we u een schatting sturen van uw pensioen in het nieuwe stelsel voordat het UPO-overzicht verschenen is en u daarna uw overzicht krijgt met daarop een ander bedrag, zal dat tot verwarring leiden. Daarom wachten we tot ná het laatste UPO-overzicht in het huidige stelsel. Tegen die tijd zitten we ook dichter bij 1 juli 2027 (de overgangsdatum) en kunnen we een zo goed mogelijke voorspelling geven van het nieuwe pensioen.

Wat gebeurt er in de tussentijd?

Tot 2026 is het goed om de dekkingsgraad in de gaten houden. Bij de huidige hoge dekkingsgraad van ongeveer 155% gaan de verwachte pensioenen onder het nieuwe pensioenstelsel omhoog, omdat we veel minder buffers hoeven aan te houden dan nu het geval is. Hierdoor kunt u een hoger pensioen verwachten. De mate waarin uw pensioen eventueel stijgt, zal afhangen van de ontwikkeling van de dekkingsgraad de komende jaren. Daarom loont het de moeite de dekkingsgraad van tijd tot tijd in de gaten te houden. Zie het als een weerbericht van uw pensioenfonds!