Zoek de verschillen

Terug naar de homepage Wat verandert er in het nieuwe pensioenstelsel? Zoek de verschillen Om inzichtelijk te maken wat er in het nieuwe pensioenstelsel voor deelnemers van Pensioenfonds ING verandert ten opzichte van het huidige stelsel hebben we een aantal belangrijke onderdelen gevisualiseerd met daarbij een korte tekstuele toelichting. Zo ziet u goed wat er […]

Krijgt u straks een casinopensioen?

Heldere taal Krijgt u straks een casinopensioen? In deze column legt een expert van Pensioenfonds ING in gewone taal uit hoe het zit met een veelgehoorde term rondom het nieuwe pensioenstelsel. Deze keer het casinopensioen. Wat wordt ermee bedoeld en wat vinden we bij Pensioenfonds ING van deze term? Actuaris Henk Bruins legt het uit. […]

Waarom Pensioenfonds ING geen ‘gewoon’ fonds is

In gesprek met Peter van Meel Waarom Pensioenfonds ING geen ‘gewoon’ fonds is De berichtgeving over het nieuwe pensioenstelsel in de media verschilt nogal eens van aard. Van positief – iedereen gaat erop vooruit – tot minder positief of zelfs negatief. Maar hoe zit dat voor de deelnemers van Pensioenfonds ING? We vroegen het aan uitvoerend […]

Drie uitgangspunten

De strijd van minister Carola Schouten 
(Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen):