4 redenen waarom Pensioenfonds ING positief is over het nieuwe pensioenstelsel

Het Bestuur van Pensioenfonds ING heeft zich in de afgelopen periode een beeld gevormd van de mogelijke voor- en nadelen voor zijn deelnemers van een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Het feit dat Pensioenfonds ING een relatief rijk en gesloten fonds is, zorgt ervoor dat deelnemers in het nieuwe stelsel specifieke voordelen hebben. Dat is een belangrijk verschil met de situatie bij veel andere pensioenfondsen. 

Anders gezegd: PFI-deelnemers hebben meer voordeel van het nieuwe stelsel!

Voor deelnemers van Pensioenfonds ING zijn drie dingen zijn zeker. Ten eerste: uw pensioen beweegt in het nieuwe stelsel meer mee met de economie dan nu het geval is. Verder heeft het Fonds een grotere buffer dan de meeste pensioenfondsen, waardoor het ‘downs’ beter kan opvangen. En in het nieuwe stelsel wordt het voor u duidelijker wat de opbouw is van uw pensioenpot.

Belangrijk om te weten: net als in het huidige stelsel verwacht het Bestuur u ook in het nieuwe stelsel een waardevast pensioen te kunnen bieden. Wat het Bestuur betreft zijn zowel overstappen naar het nieuwe stelsel als achterblijven in het oude stelsel daarom goede opties, ook al heeft het een voorkeur voor het nieuwe stelsel.

Vier redenen waarom Pensioenfonds ING positief is over het nieuwe pensioenstelsel
  1. Naar verwachting krijgen alle deelnemers een hoger pensioen. Hoe dat in de praktijk gaat, is afhankelijk van de dekkingsgraad op het moment van overgang. Bij de huidige dekkingsgraad van ongeveer 155% kan uw pensioen tot 20% hoger uitpakken.
  2. Voldoende buffers voor koopkrachtbehoud.
  3. Pensioenverhogingen zijn in het nieuwe stelsel niet meer gekoppeld aan de loonindex of de afgeleide prijsindex, maar zijn afhankelijk van beleggingsopbrengsten.
  4. In het nieuwe stelsel is Pensioenfonds ING – en uw pensioen – voorbereid op de toekomst. Denk daarbij vooral aan veranderingen in de maatschappij als aan administratieve en IT-ondersteuning die zich richt op het nieuwe stelsel.

De hogere pensioenen zijn mogelijk, doordat het Fonds in het nieuwe stelsel volgens de nieuwe regels een kleinere buffer mag aanhouden ter bescherming tegen slechte economische omstandigheden. Uiteraard zijn er geen garanties voor de toekomst; het naar verwachting hogere pensioen kan ook in het nieuwe pensioenstelsel in aanhoudend slechte economisch tijden ook weer naar beneden worden bijgesteld.

Ondanks de kleinere buffer verwacht het Fonds echter ook in het nieuwe stelsel voldoende zekerheid te kunnen bieden om de pensioenen van alle deelnemers nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen en waar mogelijk te verhogen, zonder daarbij meer risico’s te hoeven nemen.

Wilt u ons helpen begrijpen hoe u denkt over het nieuwe pensioenstelsel?
Meld u dan nu aan voor onze peiling